Otázka:

Prosím Vás, píše sa slovo Malopoliak (resp. Malopoliaci) s veľkým začiatočným písmenom?

Heslá:

Malopoliak

Odpoveď:

Obyvateľské meno od názvu Malopoľsko sa ako vlastné meno píše s veľkým začiatočným písmenom – Malopoliak, v množnom čísle Malopoliaci.

 


Otázka z 03. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Malopoliak