Otázka:

V slovníku je len slovo papiernictvo, ale mnohí píšu papierníctvo. Slovo papierníctvo s dlhým í je neprípustné?

Heslá:

papiernictvo

Odpoveď:

Na základe pravidla o rytmickom krátení korektné je slovo papiernictvo. Ak by šlo o dvojtvar, Pravidlá slovenského pravopisu (2000) a Krátky slovník slovenského jazyka (2003) by uvádzali aj druhý pravopisný tvar.

 


Otázka z 03. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu papiernictvo