Otázka:

Je správny výraz algebrická rovnica, alebo algebraická rovnica?

Heslá:

algebraický

Odpoveď:

Pod heslom algebrický je v Slovníku slovenského jazyka (1. zv., Vydavateľstvo SAV 1959) uvedená aj staršia podoba slova algebraický. V platných kodifikačných príručkách, ktorými sú Krátky slovník slovenského jazyka (2003) a Pravidlá slovenského pravopisu (2000), sa už uvádza len podoba algebrický. Vzhľadom na frekvenciu používania pôvodnej podoby slova (do mája 2013 bolo v Slovenskom národnom korpuse 80 výskytov slova algebrický a 210 výskytov slova algebraický) však bolo prídavné meno algebraický spracované ako samostatné heslo v najnovšej lexikografickej príručke (Slovník súčasného slovenského jazyka a – g, Veda 2006), ale s poznámkou, že vhodnejší výraz je algebrický. V spojení so slovom rovnica sa v Slovníku súčasného slovenského jazyka uvádzajú obidve prídavné mená: algebrická rovnica aj algebraická rovnica.

 

 

 


Otázka z 03. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu algebraický