Otázka:

Prečo v médiách hovoria o Merkelovej, Clintonovej a pod.,ale reportérka sa potom predstaví napr. ako Daniela Revay, teda bez prechyľovania?

Heslá:

prechyľovanie

Odpoveď:

 

V kontexte slovenského jazyka sa majú rešpektovať zákonitosti slovenského jazyka, čo znamená, že aj cudzie ženské priezviská sa v kontexte slovenského jazyka (písaného i hovoreného) vo verejnom styku majú používať s náležitou koncovkou slovenského prechyľovania. Prechyľovanie ženských priezvisk si vyžaduje slovenská gramatika, aby sa ženské priezvisko prirodzene začlenilo do slovenskej vety.

V nominatíve sa v niektorých prípadoch môže používať aj podoba priezviska bez prechyľovania, a to najmä vtedy, keď sa uvádza meno samostatne (na plagáte, na navštívenke, na menovke, v adrese, podpise, na zoznamoch účastníkov rozličných podujatí, pri predstavovaní, odkazovaní a pod.) spolu s krstným menom. Neprechýlené podoby cudzích ženských priezvisk (aj domácich, ak sú takto zapísané na matrike) sa používajú v úradných a právnických  dokumentoch, ako sú diplomy, zmluvy, rozličné identifikačné doklady a pod. V bibliografických údajoch sa mená a priezviská uvádzajú v takej podobe, ako sú uvedené v publikáciách, na ktoré sa odkazuje.

Diskusia o otázke prechyľovania ženských priezvisk sa v súčasnosti obnovila v súvislosti s pripravovanou novelou zákona o matrikách. Oficiálne stanovisko Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV k tejto novele sme uverejnili na našej stránke

http://www.juls.savba.sk/attachments/Archiv_aktualit/stanovisko.pdf


Otázka z 02. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 17 odpovedí k heslu prechyľovanie