Otázka:

Ako sa správne skloňuje meno Lászlo Sólyom? Ako skloňujeme ďalšie priezviská ako napr. Kállay?

Heslá:

Kállay, Révai, László, Sólyom

Odpoveď:

Skloňovanie cudzích priezvisk, resp. ich zaraďovanie do skloňovacích vzorov závisí od ich zakončenia a výslovnosti. Samohláskové skupiny -ay, -ai v zakončení maďarských (alebo pomaďarčených) priezvisk, napr. Kállay, Révai, sa v slovenčine vyslovujú ako -aj [vysl. kálaj, révaj], preto sa takéto priezviská prirodzene skloňujú podľa vzoru chlap, napr. od Kállaya, s Révaiom [vysl. kálaja, révajom]. V jazykovej praxi sa vplyvom maďarskej výslovnosti vyslovujú tieto priezviská aj so samohláskou na konci [vysl. kálai, révai] a vtedy sa skloňujú podľa vzoru kuli – od Kállayho, s Révaim [vysl. kálaiho, révaim]. V slovenčine odporúčame uprednostniť výslovnosť priezvisk so spoluhláskou j na konci a skloňovať ich podľa vzoru chlap, teda Kállaya – Kállayovi, Révaia – s Révaiom. Rovnako odporúčame skloňovať aj priezvisko maďarského premiéra Gordona Bajnaia. Meno a priezvisko maďarského prezidenta je László (nie Lászlo) Sólyom [vysl. šójom] (nie Szolyóm [vysl. sojóm]). Cudzie rodné mená a priezviská zakončené na , napr. Miró, László, Szabó, sa skloňujú podľa vzoru chlap, pričom samohláska ó pri skloňovaní nevypadáva a pádové prípony sa pridávajú k celému menu alebo priezvisku, napr. diela Miróa, od Lászlóa, k Szabóovi. 


Otázka z 10. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 14. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu Kállay