Otázka:

Ako sa správne prečíta číslovka 81 vo vete "Narodil sa pred 81 rokmi"?

Heslá:

osemdesiatjeden

Odpoveď:

Základné číslovky od päť do deväťdesiatdeväť sa skloňujú podľa vzoru päť, ale číslovky s komponentom -jeden od dvadsaťjeden do deväťdesiatjeden ostávajú nesklonné.

Preto aj v spojení narodil sa pred 81 rokmi je číslovka osemdesiatjeden v základnom tvare a spojenie čítame narodil sa pred osemdesiatjeden rokmi.


Otázka z 02. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu osemdesiatjeden