Otázka:

Ako sa správne píšu názvy nápojov CocaCola, Fanta, PepsiCola, Sprite? Pri skloňovaní treba používať aj spojovník? Napr. vo fľaši od sprite-u.

Heslá:

kokakola

Odpoveď:

            Názvy viacerých zahraničných nápojov už v slovenčine zdomácneli a prepisujú sa foneticky: kokakola (obchodný názov je Coca-Cola), pepsikola (Pepsi-cola), pozri Krátky slovník slovenského jazyka na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk.

Podobne môžete použiť aj názov fanta (ak nemáte na mysli obchodnú značku, vtedy by bolo začiatočné písmeno veľké), ktorý sa rovnako ako slová kokakolapepsikola skloňuje podľa vzoru žena.

Názov sprite zatiaľ nepociťujeme ako zdomácnený, píše sa pôvodným spôsobom, ale v prípade potreby ho možno skloňovať (pričom nemé -e vypadáva): fľaša od spritu, ponúkol ma spritom.


Otázka z 31. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kokakola