Otázka:

Je správne slovo žuvať? Alebo sa má používať len slovo žuť?

Heslá:

žuvať

Odpoveď:

Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk. Keď si do vyhľadávača zadáte príslušné slovo v základom tvare (v prípade slovies je to neurčitok), zistíte, že slovesá žuťžuvať sú spisovné a synonymné, čiže ich výber v konkrétnej situácii závisí len od používateľa.  


Otázka z 30. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu žuvať