Otázka:

Ako sa má správne písať teplota? Našla som viacero možností: 38 °C; 38°C; 38° C.

Heslá:

stupeň C

Odpoveď:

Značka °C sa od čísla oddeľuje medzerou: 38 °C. Takto sa od čísla oddeľujú aj značky fyzikálnych jednotiek, napr. 25 mm (dvadsaťpäť milimetrov), 14 kg (štrnásť kilogramov), 250 l (dvestopäťdesiat litrov), 12 mm (dvanásťmilimetrový) pás, 2 kg (dvojkilogramový) chlieb, 1,5 l (jedenapollitrová fľaša).

Znak ° zastupujúci slovo stupeň v geometrii sa od čísla neoddeľuje medzerou. To znamená, že treba rozlišovať 25° (= dvadsaťpäť stupňov), podobne ako 25´ (= dvadsaťpäť minút), a 25 °C (= dvadsaťpäť stupňov Celzia).


Otázka z 28. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 16. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu stupeň C