Otázka:

Aký je rozdiel medzi prídavným menom svazijský a svahilský? Napríklad svahilský jazyk - je to takto správne alebo má byť svazijský?

Heslá:

svazijský

Odpoveď:

Rozdiel medzi prídavným menom svazijský a prídavným menom swahilský (píše sa s dvojitým w) je ten, že prídavné meno svazijský je odvodené od názvu Svazijsko a prídavné meno swahilský je odvodené od názvu Swahilsko. Vo Svazijsku (ale aj v iných afrických krajinách) sa rozpráva svazijským jazykom, vo Swahilsku a v iných afrických krajinách sa rozpráva swahilským jazykom (porov. heslá svazijčina swahilčina v Slovníku cudzích slov, ktorý je sprístupnený na www.slovnik.juls.savba.sk). Dostatok informácií v tejto veci poskytuje aj internet.

 

 


Otázka z 28. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 16. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu svazijský