Otázka:

Čo znamená slovo jsúcno a aký je jeho slovenský tvar, variant?

Heslá:

súcno

Odpoveď:

Slovo jsúcno je skomolenina slovenského slova súcno a českého výrazu jsoucno. Slovo súcno sa používa ako knižný výraz vo význame „bytie“. Slovo súcno sa uplatňuje aj ako termín, ktorým sa vo filozofii označuje objektívna realita (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 28. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu súcno