Otázka:

Je možné tvoriť trpné príčastie dopätý alebo iba dopnutý?

Heslá:

dopätý

Odpoveď:

Slovník súčasného slovenského jazyka (1. zv., 2006) uvádza pri slovese dopnúť variantnú podobu dopäť, pričom sloveso dopäť hodnotí ako zastarávajúce. Takýto charakter majú aj jeho odvodeniny, čiže aj príčastie dopätý.

 


Otázka z 28. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dopätý