Otázka:

Potrebovala by som poradiť, či je správne v kobylom alebo v kobyľom mlieku.

Heslá:

kobylí

Odpoveď:

Správne je v kobyľom mlieku.

Prídavné meno kobylí sa skloňuje ako živočíšne prídavné mená podľa vzoru páví. V koncovej slabike prídavných mien od pomenovaní živočíchov zakončených na d, t, n, l sú pred príponou í mäkké spoluhlásky ď, ť, ň, ľ, napr. had – hadí, kohút – kohútí, baran – baraní, kobyla – kobylí. Tieto spoluhlásky sa pred samohláskami e, i píšu bez mäkčeňa, kým pred samohláskami a, o, u sa píšu s mäkčeňom. Preto v tvaroch lokálu jednotného čísla mužského a stredného rodu sa pred príponou -om píše aj vyslovuje mäkké ď, ť, ň, ľ, napr. o haďom jede, na kohúťom hrebeni, v baraňom stáde, v kobyľom mlieku. Mäkkosť spoluhlások ď, ť, ň, ľ treba zachovať aj v inštrumentáli jednotného čísla ženských prídavných mien: s haďou kožou, s kohúťou ostrohou, s baraňou tvrdohlavosťou, pod Kobyľou horou.

 


Otázka z 28. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 16. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kobylí