Otázka:

Je slovo "následne" spisovné? Je správna veta "Organizácia bola následne prijatá za člena Rady XY"?

Heslá:

následne

Odpoveď:

Príslovka následne vyjadruje časovú postupnosť a vo vete Organizácia bola následne prijatá za člena Rady... je použitá správne. Spisovnosť príslovky následne dosvedčuje jej zachytenie v Pravidlách slovenského pravopisu (2000), o čom sa môžete presvedčiť aj na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk.

 


Otázka z 28. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu následne