Otázka:

Je správny tvar slovesného podstatného mena „musenie“, ktoré bolo utvorené z pomocného modálneho slovesa „musieť“?

Heslá:

musieť

Odpoveď:

 

 

Od modálneho slovesa musieť sa slovesné podstatné meno netvorí.


Otázka z 27. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu musieť