Otázka:

Aký je v slovenčine význam slov inning/innings a run? Ako sa skloňujú v prípade, že ich chceme nechať v pôvodnej anglickej podobe, keďže ide o športové termíny?

Heslá:

inning, zmena, run, beh, prebeh

Odpoveď:

Anglický športový termín z bejzbalu a kriketu inning/innings má v slovenčine ustálený ekvivalent zmena (v množnom čísle zmeny). Termín run sa prekladá ako beh alebo prebeh (v množnom čísle behy, prebehy). Používanie anglických termínov medzi hráčmi bejzbalu a kriketu možno hodnotiť ako profesionálny slang, v takom prípade sa obe slová skloňujú ako podstatné mená mužského rodu vzoru dub a v písanej podobe sa pádové prípony nepripájajú pomocou spojovníka, napr. po rune, viac runov, po inningu, viac inningov.   


Otázka z 16. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu inning