Otázka:

Je správne spojenie eutanáziová turistika?

Heslá:

eutanázia

Odpoveď:

Vzťahové prídavné meno eutanáziový (súvisiaci s eutanáziou) je správne utvorené, zatiaľ sa však neuvádza v slovenských lexikografických príručkách (v slovníkoch) a doklady na jeho používanie sme nenašli ani v databáze Slovenského národného korpusu. V súvislosti s cestovaním do zahraničia s cieľom podstúpiť eutanáziu sa v niektorých publicistických textoch používa spojenie turistika za smrťou. Vhodné (a zo štylistického hľadiska vecnejšie) sú aj pomenovania turistika za eutanáziou či eutanáziová turistika.


Otázka z 27. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu eutanázia