Otázka:

Je správne používať slovné spojenie vykonať rokovanie/stretnutie alebo je lepšie uskutočniť stretnutie?

Heslá:

vykonať

Odpoveď:

Slovesá uskutočniť a vykonať sa občas používajú aj ako formálne slovesá, ktoré tvoria v akuzatívnej väzbe jeden celok s pripojeným substantívom, napr. vykonať rozkaz, rozsudok, návštevu či uskutočniť plán, myšlienku, reformu. Podobné spojenia sú však pre slovenčinu skôr netypické a obmedzujú sa väčšinou na užší okruh ustálených spojení. Nadužívanie väzieb so slovesami uskutočniť či vykonať sa zvykne používať v humoristickej literatúre na karikovanie strojenej reči úradníkov, a to práve pri spojeniach ako vykonať rokovanie či vykonať/uskutočniť stretnutie. Dané činnosti Vám odporúčame vyjadrovať prirodzenejším spôsobom, slovesami prerokovať a stretnúť sa. 


Otázka z 27. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vykonať