Otázka:

Dobrý deň, ako vytvorím zdrobneninu od slova kreveta?

Heslá:

kreveta, krevetka

Odpoveď:

Zdrobneniny od prevzatých podstatných mien ženského rodu zakončených na -eta sa najčastejšie tvoria pomocou prípony -ka bez predĺženia základu, napr. tableta – tabletka, cigareta – cigaretka, Iveta – Ivetka, manžeta – manžetka, pinzeta – pinzetka. Rovnako aj pri slove kreveta odporúčame používať podobu zdrobneniny krevetka.


Otázka z 07. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 09. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kreveta