Otázka:

Aký je tvar nominatívu plurálu podstatného mena „anus" (otvor, ktorým konečník ústi na povrch tela)?

Heslá:

anus

Odpoveď:

Na používanie anatomického termínu anus máme v databáze Slovenského národného korpusu minimum dokladov a aj to iba v jednotnom čísle. V staršom Slovníku slovenského jazyka (1959 – 1968) sa uvádza pri hesle anus (neživotné podstatné meno mužského rodu)tvar genitívu jednotného čísla anu, čiže v čase spracovania hesla anus sa toto podstatné meno latinského pôvodu skloňovalo s vynechávaním koncového -us, čomu zodpovedá tvar nominatívu množného čísla any. Z novších príručiek slovenského jazyka je slovo anus spracované iba vo Veľkom slovníku cudzích slov (2008) bez akýchkoľvek gramatických údajov. Podľa dokladov zo Slovenského národného korpusu sa v súčasnej jazykovej praxi v nepriamych pádoch podstatného mena anus koncové -us zachováva, t. j. bez anusu, dva anusy. Oba spôsoby skloňovania zodpovedajú slovenskej gramatike.

 


Otázka z 26. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu anus