Otázka:

Ktoré sloveso je správne: zodvihnúť, zdvihnúť alebo dvihnúť?

Heslá:

zdvihnúť, zodvihnúť, dvihnúť

Odpoveď:

Popri dokonavých slovesách zdvihnúť zodvihnúť máme v slovenčine aj nedokonavé sloveso dvíhať a jeho dokonavý pendant dvihnúť, ktorý je takisto spisovný, o čom sa môžete presvedčiť v kodifikačných príručkách slovenského jazyka – v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v Pravidlách slovenského pravopisu na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 26. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zdvihnúť