Otázka:

Ako by sa mali správne písať viacciferné čísla, napríklad 1000, 10000 a vyššie? Je potrebné používať na oddelenie bodku alebo čiarku?

Heslá:

čísla s viacerými číslicami

Odpoveď:

            Čísla s viacerými číslicami sa členia do skupín po troch čísliciach od desatinnej čiarky doľava aj doprava, pričom sa jednotlivé skupiny oddeľujú medzerou, napr. 10 000; 17 856; 14 856,658 45). Štvormiestne celé čísla sa vo vetnej súvislosti môžu písať bez medzery (napr. krajčírky potrebovali 1200 metrov látky), v letopočtoch sa vždy píšu bez medzery (rok 2012).

Ak ide o vyjadrenie peňažnej sumy, z bezpečnostných dôvodov sa môžu trojčlenné skupiny číslic od desatinnej čiarky doľava oddeliť pomocou bodky, napr.

Hranica pre povinnú registráciu platiteľov DPH sa zvýšila na 49.790 eur.

V bankových dokladoch sa peňažné sumy môžu písať ako jediný číselný prvok bez členenia, prípadne aj inak, vždy podľa interného predpisu príslušnej banky.

Čiarka môže mať v čísle jedinú funkciu, a to tzv. desatinnej čiarky.


Otázka z 26. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čísla s viacerými číslicami