Otázka:

Ako sa píše spojenie radovej číslovky vyjadrenej číslicou so slovom krát: 5.-krát, alebo 5. krát? s pozdravom Lucia Mikulovská, Žilina

Heslá:

piatykrát

Odpoveď:

            Zápis radovej číslovky v podobe 5.-krát je správny, ale v slovenčine pomerne nezvyčajný, preto odporúčame (ak je to len trochu možné) nahradiť ho výrazom piatykrátpiaty raz alebo 5. raz.


Otázka z 26. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu piatykrát