Otázka:

Je správne kontrolno-merné stredisko, alebo kontrolné meracie stredisko?

Heslá:

kontrolnomerný

Odpoveď:

            Výraz kontrolné meracie stredisko je z jazykového hľadiska správny.

            Druhý výraz, ktorý uvádzate, by sa mal písať bez spojovníka, t. j. kontrolnomerné stredisko, keďže je pravdepodobne odvodený od pojmu kontrolné merania.

            Zložené prídavné mená sa píšu spolu ako jedno slovo (bez spojovníka) vtedy, keď sú jednotlivé zložky v podraďovacom vzťahu (jedna zložka bližšie určuje druhú), napr. sociálnodemokratický (zo slovného spojenia sociálna demokracia), malokarpatský (z dvojslovného názvu Malé Karpaty), pracovnoprávny (zo spojenia pracovné právo).


Otázka z 26. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kontrolnomerný