Otázka:

Dá sa použiť slovo klamať v rozkazovacom spôsobe?

Heslá:

klamať

Odpoveď:

Rozkazovací spôsob slovesa klamať sa tvorí pravidelne, v jednotnom čísle má podobu klam! a v množnom čísle podobu klamte!


Otázka z 26. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu klamať