Otázka:

Akú podobu má prídavné meno utvorené od mesta Nitra a Trenčín?

Heslá:

Nitra, nitriansky, Nitriansky kraj, Trenčín, trenčiansky, Trenčiansky kraj

Odpoveď:

Prídavné meno utvorené z názvu mesta Nitra má podobu nitriansky – Nitriansky kraj – a prídavné meno utvorené z názvu mesta Trenčín má podobu trenčiansky – Trenčiansky kraj. Prídavné mená sa pri názvoch slovenských obcí a miest uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu v časti Názvy obcí na Slovensku (v elektronickej podobe na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk). 


Otázka z 22. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 23. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Nitra