Otázka:

Je slovo pakôň spisovné? Prečo sa nenachádza v žiadnom slovníku na webovej stránke slovniky.korpus.sk/?

Heslá:

pakôň

Odpoveď:

            V Krátkom slovníku slovenského jazyka (ako naznačuje jeho názov) sa nachádzajú slová z jadra slovnej zásoby, do ktorej slovo pakôň vzhľadom na jeho frekvenciu v jazyku určite nepatrí. Prečo sa tento výraz nedostal do Slovníka slovenského jazyka (1959 – 1968), sa už dnes nedá zistiť. Napriek jeho absencii v slovníkoch možno výraz pakôň považovať za spisovný, keďže ide o ustálené odborné pomenovanie utvorené v súlade s jazykovým systémom slovenčiny.


Otázka z 26. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pakôň