Otázka:

Ako sa správne skloňuje skratka ZMOS?

Heslá:

ZMOS

Odpoveď:

            Iniciálové skratky (zložené zo začiatočných písmen slov), ktoré sa nehláskujú, ale vyslovujú sa ako jedno slovo a sú zakončené na spoluhlásky, sa skloňujú ako podstatné mená mužského rodu vzor dub. V písanej podobe sa pádová prípona pri skloňovaní pridáva pomocou spojovníka. Skratka ZMOS sa preto skloňuje takto:

N. ZMOS

G. (do) ZMOS-u

D. ZMOS-u

A. ZMOS

L. (o) ZMOS-e

I.  (so) ZMOS-om.


Otázka z 25. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ZMOS