Otázka:

Deti sú zákonnými dedičmi, alebo zákonitými dedičmi?

Heslá:

zákonný

Odpoveď:

Obe prídavné mená sú z jazykového hľadiska správne a v určitom význame aj synonymné (porovnaj heslo zákonnýzákonitý v elektronickej verzii slovníkov na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk). V Slovníku slovenského práva (2000) sa uvádzajú spojenia zákonný dedič, zákonný zástupca.


Otázka z 25. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zákonný