Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše názov kraja, napr. prešovský kraj?

Heslá:

Žilinský okres, Prešovský kraj, Trenčianska župa

Odpoveď:

Názvy správnych oblastí štátov (aj staršie, historické) sa píšu s veľkým začiatočným písmenom, napr. Žilinský okres, Prešovský kraj, Trenčianska župa. Tak i vo vete, ktorú uvádzate vo svojom e-maile, sa názov kraja píše s veľkým začiatočným písmenom na začiatku názvu: Všetky firmy na území Prešovského kraja...


Otázka z 04. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Žilinský okres