Otázka:

Aký je správny tvar datívu a akuzatívu množného čísla od slova učebnica - učebniciam, o učebniciach alebo učebnicám, o učebnicách?

Heslá:

učebnica

Odpoveď:

 

 

Slovo učebnica sa skloňuje ako podstatné mená ženského rodu podľa vzoru ulica. To znamená, že v datíve a lokáli množného čísla má tvary učebniciam, (o) učebniciach.

 


Otázka z 25. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu učebnica