Otázka:

Chcela by som sa opýtať, aký je správny tvar datívu a akuzatívu množného čísla od slova "učebnica" - "učebniciam, o učebniciach" alebo "učebnicám, o učebnicách"?

Heslá:

učebnica

Odpoveď:

Slovo učebnica sa skloňuje ako podstatné mená ženského rodu podľa vzoru ulica. To znamená, že v datíve a lokáli množného čísla má tvary učebniciam, (o) učebniciach.

 


Otázka z 25. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu učebnica