Otázka:

Chcel by som sa spýtať, ako je gramaticky správne: stretneme sa na fare či stretneme sa vo fare?

Heslá:

fara

Odpoveď:

Slovo fara sa ustálene spája s predložkou na: ideme na faru – stretneme sa na fare.


Otázka z 24. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu fara