Otázka:

Chcela by som sa spýtať na písanie cudzích priezvisk v slovenčine. V médiách sa stretávam s písaním chorvátskych priezvisk slovenskými písmenami, ale v knihách som našla aj priezviská podľa chorvátskej abecedy, napr. Luka Modrič - Luka Modrić.

Heslá:

prepis cudzích mien, chorvátske mená

Odpoveď:

 

 

V Pravidlách slovenského pravopisu (2000) sa píše, že na zjednodušenie pri výrobe novín a popularizačných časopisov alebo pre nedostatok niektorých typov v tlačiarňach namiesto cudzích písmen s odlišnými diakritickými znamienkami môžu sa používať domáce písmená podľa výslovnosti alebo pôvodné písmená bez cudzích diakritických znamienok, napr. namiesto poľského písmena ń sa môže písať ň: Krasiński – Krasiňski. To znamená, že chorvátske meno Luka Modrić možno zapísať Luka Modrič. Keďže v súčasnosti sú k dispozícii klávesnice s cudzími fontmi, nie je problém napísať rozličné cudzie slová s cudzími grafémami.

Bližšie sa o tejto problematike dočítate v Pravidlách slovenského pravopisu v III. kapitole Písanie slov cudzieho pôvodu (prevzatých slov a cudzích vlastných mien) v podkap. 1. Hlavné zásady písania slov cudzieho pôvodu v poznámke na s. 40. Táto príručka je sprístupnená na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk cez odkaz Slovníky → Pravidlá slovenského pravopisu → zvoľte textovú časť.


Otázka z 24. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu prepis cudzích mien