Otázka:

Je slovo spriezračniť utvorené správne?

Heslá:

spriezračniť

Odpoveď:

Sloveso spriezračniť vo význame „urobiť priezračným (ľahko pochopiteľným, priehľadným, jasným, zrejmým, očividným“ je správne utvorené. Doklady na jeho používanie sú aj v časopise Kultúra slova, napr. Forma tu nepomáha spriezračniť vnútorné obsahové vzťahy, naopak, znejasňuje ich; V niektorých prípadoch sa úsilie o spriezračnenie daného slova alebo mena prejavilo nielen v jeho hláskovej úprave..., ktorého čísla sú v elektronickej podobe prístupné na stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk/ediela/ks/. 


Otázka z 24. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spriezračniť