Otázka:

Je slovo "spriezračniť" utvorené správne?

Heslá:

spriezračniť

Odpoveď:

Sloveso spriezračniť vo význame „urobiť priezračným (ľahko pochopiteľným, priehľadným, jasným, zrejmým, očividným“ je správne utvorené. Doklady na jeho používanie sú aj v časopise Kultúra slova, napr. Forma tu nepomáha spriezračniť vnútorné obsahové vzťahy, naopak, znejasňujeich; V niektorých prípadoch sa úsilie o spriezračnenie daného slova alebo mena prejavilo nielen v jeho hláskovej úprave...,ktorého čísla sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk (cez odkazy Publikácie → Publikácie v digitálnej forme a iné lingvistické zdroje → Časopisy: Kultúra slova). 


Otázka z 24. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spriezračniť