Otázka:

Dobrý deň, ako sa vytvára sloveso z výrazu korálik?

Heslá:

korálik, koráľ, korálikovať, korálikovanie

Odpoveď:

Zo zdrobneniny korálik (zo slova koráľ) možno utvoriť príležitostné sloveso korálikovať a činnostné podstatné meno bude mať podobu korálikovanie. V názve záujmového útvaru možno použiť aj viacslovné neutrálne pomenovanie navliekanie korálikov.


Otázka z 18. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 20. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu korálik