Otázka:

Je správny športový termín SADA vo význame „časť zápasu (vo volejbale, v tenise)“?

Heslá:

sada

Odpoveď:

Slovo sada vo význame „samostatná časť volejbalového, tenisového a pod. zápasu“ je nespisovné a jeho spisovným ekvivalentom je slovo set (porov. Synonymický slovník slovenčiny).

 


Otázka z 23. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu sada