Otázka:

Ako sa tvoria privlastňovacie prídavné mená od ženských podstatných mien zakončených na -y (napr. Lindy, Judy, Jenny)?

Heslá:

Judin, Hillarin, Lucin, Lizzin, Jennin, Judy, Hillary, Lucy, Lizzy, Jenny

Odpoveď:

Pri tvorení privlastňovacích prídavných mien od cudzích ženských mien zakončených na -y koncová samohláska vypadáva a prípona -in (-ina, -ino) sa pridáva k základu: Lizzy – Lizzin, Hillary – Hillarin, Lucy – Lucin, Judy – Judin, Jenny – Jennin.

 


Otázka z 23. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Judin