Otázka:

Dobrý deň, píše sa controlling alebo kontroling?

Heslá:

controlling, kontroling

Odpoveď:

Anglické slovo controlling sa v slovenčine v súčasnosti používa už v zdomácnenej podobe kontroling, čo je v procese zdomácňovania bežný jav. Vo Veľkej ekonomickej encyklopédii z r. 2002 sa slovo kontroling vo význame „nástroj riadenia, ktorý podporuje manažment firmy pri rozhodovaní a napomáha splnenie dopredu stanovených cieľov; pracuje na cieľovej, budúcej, požadovanej a na úzke miesta orientovanej koncepcii, zisťuje poznanie skutkového stavu a napomáha koordinované plánovanie“ uvádza už v zdomácnenej pravopisnej podobe, ktorú Vám odporúčame uprednostniť.  Slovo kontroling sa v takejto podobe uvádza aj v 2. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (písmená h - l, 2011).


Otázka z 23. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 25. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu controlling