Otázka:

Je správny výraz späťvzatie žaloby, alebo stiahnutie žaloby?

Heslá:

späťvzatie

Odpoveď:

Obe formulácie sú z jazykového hľadiska správne, výraz späťvzatie sa považuje za zastaraný právnický termín.


Otázka z 22. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu späťvzatie