Otázka:

Aký je rozdiel medzi enzymatický a enzýmový a ako sa oba výrazy používajú?

Heslá:

enzýmový

Odpoveď:

            Prídavné meno enzýmový vzniklo z podstatného mena enzým domácou príponou -ový, prídavné meno enzymatický má cudziu príponu, pravdepodobne sa do slovenčiny prevzalo ako celok. V Slovníku súčasného slovenského jazyka a – g (2006) sa uvádzajú takto:

enzýmový -vá -vé príd. biochem. ▶ vzťahujúci sa na enzýmy; prebiehajúci pomocou enzýmov; obsahujúci enzýmy; syn. enzymatický: enzýmové reakcie, procesy; enzýmová porucha; enzýmová terapia; e. prípravok s protizápalovým účinkom

enzymatický [-t-] -ká -ké príd. biochem. ▶ súvisiaci s enzýmami; prebiehajúci pomocou enzýmov; obsahujúci enzýmy; syn. enzýmový: e. pochod, proces; enzymatické štiepenie bielkovín; enzymatické pracie prášky.

            Z uvedeného vyplýva, že v zásade ide o synonymá, treba však brať do úvahy tzv. ustálenú spájateľnosť, ktorá je zo slovníkových hesiel zrejmá: niektoré podstatné mená možno použiť s oboma výrazmi (napr. slovo proces), ale pri iných sa realizuje ustálená spájateľnosť.


Otázka z 22. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu enzýmový