Otázka:

Je spisovne slovo krb, alebo slovo kozub?

Heslá:

kozub

Odpoveď:

            Krátky slovník slovenského jazyka (2003) kvalifikoval výraz krb ako subštandardný (čiže nespisovný), ktorého spisovná podoba je kozub.

V Slovníku súčasného slovenského jazyka h – l (2011), zrejme na základe jeho frekvencie, už nemá takýto kvalifikátor, je však uvedený s poznámkou, že za vhodnejší sa považuje výraz kozub.

            Rýdzo spisovný je teda výraz kozub.


Otázka z 22. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu kozub