Otázka:

Je správne slovné spojenie "štúdijný program" alebo "študijný program"?

Heslá:

študijný

Odpoveď:

V prídavnom mene študijný je krátke u. Možno si to overiť v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) i v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003). Obe publikácie sú spolu s ďalšími príručkami sprístupnené na našej webovej stránke.


Otázka z 30. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 22. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu študijný
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku