Otázka:

Môže sa slovo "ježiško" skloňovať vo všetkých tvaroch, má toto slovo privlastňovací tvar "ježiškove"?

Heslá:

ježiško, Ježiš, ježiškovský, ježiškovský dar, na ježiška, Ježiškovo narodenie, Ježiškove rúčky

Odpoveď:

 

Všeobecné podstatné meno ježiško, ktoré vzniklo z vlastného mena Ježiško ako zdrobneniny od vlastného mena Ježiš, sa skloňuje ako mužské životné podstatné mená zakončené na -o podľa vzoru chlap. Od všeobecného podstatného mena ježiško sa netvoria privlastňovacie prídavné mená vzoru otcov, ale možno od neho utvoriť vzťahové prídavné meno ježiškovský, napr. ježiškovský dar, t. j. dar venovaný na Štedrý večer, hovorovo na ježiška. Privlastňovacie prídavné mená sa tvoria od vlastného mena Ježiško, napr. Ježiškovo narodenie, Ježiškove rúčky.


Otázka z 20. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 22. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ježiško