Otázka:

Je správne používať predložku vo pred slovom faktúra, napr. vo faktúre nie je uvedená informácia?

Heslá:

faktúra, údaje na faktúre, vo faktúre sú chyby, na faktúre nie je uvedená informácia, vo faktúre nie je uvedená informácia

Odpoveď:

 

 Slovo faktúra sa ustálene spája s predložkou na, napr. údaje na faktúre, ale v závislosti od konkrétneho slovného spojenia, resp. kontextu je možná aj spájateľnosť s predložkou vo, napr. vo faktúre sú chyby. V slovnom spojení, ktoré uvádzate, možno pripustiť spájateľnosť s predložkou na: na faktúre nie je uvedená informácia aj s predložkou vo: vo faktúre nie je uvedená informácia.


Otázka z 20. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 23. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu faktúra