Otázka:

Píše sa vo vete čiarka pred citáciou, napr. vo vete: V zmysle ust. § 44 ods. 4 zákona o policajnom zbore „ak policajt zistí, že osoba, ktorá má byť umiestnená do cely, je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, zranená, alebo osoba upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, policajt zariadi jej lekárske ošetrenie a vyžiada vyjadrenie lekára, či môže byť umiestnená v cele"?

Heslá:

V zmysle ust. § 44 ods. 4 zákona o policajnom zbore „ak policajt zistí, že osoba, ktorá má byť umiestnená do cely, je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, zranená, alebo osoba upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, policajt zariadi jej lekárske ošetrenie a vyžiada vyjadrenie lekára, či môže byť umiestnená v cele“, ak

Odpoveď:

Vo vete V zmysle ust. § 44 ods. 4 zákona o policajnom zbore „ak policajt zistí, že osoba, ktorá má byť umiestnená do cely, je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, zranená, alebo osoba upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, policajt zariadi jej lekárske ošetrenie a vyžiada vyjadrenie lekára, či môže byť umiestnená v cele“ pred spojku ak čiarka nepatrí. Ak sa uvádza neúplná citácia, koncové úvodzovky sa píšu pred bodkou, ak sa uvádza celá citácia, koncové úvodzovky sa píšu za bodkou; v tomto prípade sa však citácia začína veľkým písmenom (podrobnejšie sa o používaní úvodzoviek dočítate v Pravidlách slovenského pravopisu, 2000, v VIII. kap. Interpunkcia, podkap. 2.7. Úvodzovky na s. 107 – 108. Táto príručka je sprístupnená na našej webovej stránke cez odkaz Pramene v elektronickej podobe → Pravidlá slovenského pravopisu → textová časť.


Otázka z 14. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 22. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu V zmysle ust. § 44 ods. 4 zákona o policajnom zbore „ak policajt zistí
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku