Otázka:

Ako sa nazve žena pracujúca na salaši? Muž je bača a žena...?

Heslá:

bača

Odpoveď:

Žena, ktorá vykonáva na salaši prácu baču, sa nazýva bačovka rovnako ako bačova manželka. Pravopis a význam slova bačovka si môžete overiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 21. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bača