Otázka:

Aké významy má slovo knižka?

Heslá:

knižka, kniha, vkladná knižka

Odpoveď:

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (aj na www.juls.savba.sk) má slovo knižka dva významy. V prvom význame ide o zdrobneninu k slovu kniha, napr. vkladná knižka, a v druhom význame je knižka neutrálne slovo, synonymum slova kniha, napr. čítam zaujímavú knižku. 


Otázka z 27. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu knižka