Otázka:

Ktorá veta je napísaná správne: "Preto sa nebojte, vy ste cennejší než mnohé vrabce!" alebo "vy ste cennejší než mnoho vrabcov"?

Heslá:

mnohý

Odpoveď:

Predpokladáme, že vo vete, na ktorú ste sa spytovali, ide o vyjadrenie významu „nejeden“, t. j. „vy ste cennejší než nejeden vrabec“. Význam „nejeden“ sa vyjadruje neurčitou číslovkou mnohý. Veta má správne znieť Preto sa nebojte, vy ste cennejší než mnohý vrabec. Význam neurčitých čísloviek mnoho mnohý si môžete preštudovať a porovnať v Krátkom slovníku slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 21. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mnohý