Otázka:

Ako sa skloňuje slovo gél vo vete kontrolujeme kvalitu DNA na agarózovom géle/géli?

Heslá:

gél

Odpoveď:

 

Pri slove gél sa uplatňuje tzv. zmiešané skloňovanie. Skloňuje sa podľa vzoru  dub, ale v lokáli jednotného čísla má príponu -iv géli ako vzor stroj. V nominatíve množného čísla má pádovú príponu -y – (dva) gély. Takto sa skloňuje väčšina neživotných podstatných mien mužského rodu zakončených na -el, -ér, -er, -ál, ktoré sú cudzieho pôvodu a v ktorých vkladná samohláska pri skloňovaní nevypadáva, napr. hotel – v hoteli – 2 hotely, tunel – v tuneli – 2 tunely, interiér – v interiéri – 2 interiéry, buldozér – v buldozéri – 2 buldozéry, kontajner  – v kontajneri – 2 kontajnery, revolver – v revolveri – 2 revolvery, areál – v areáli – 2 areály, seriál  – v seriáli – 2 seriály.

            Spojenie, na ktoré ste sa spytovali, má mať takúto podobu: kontrolujeme kvalitu DNA na agarózovom géli.


Otázka z 21. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu gél