Otázka:

Považuje sa za chybu, ak je v texte predložka na konci riadka?

Heslá:

predložka na konci riadka

Odpoveď:

      

         Umiestňovanie jednoslabičných alebo neslabičných predložiek, prípadne spojok na koniec riadka sa nepovažuje za pravopisnú chybu a neexistujú pravidlá, ktoré by vylučovali možnosť takejto úpravy textu. Pravda, predložkové spojenia tvoria významovo jeden celok a opticky pôsobí lepšie, keď sa predložka píše do jedného riadka s príslušným podstatným menom. K otázke (ne)písania spojok a predložiek na konci riadka sa nevyjadruje ani slovenská technická norma STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností.

 


Otázka z 21. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu predložka na konci riadka